Girişimciler İçin Yaratıcılık Neden Bu Kadar Önemlidir?

Günümüz ekonomik dünyasında, girişimcilik, ekonomik kalkınmanın temel faktörü olarak kabul edilmektedir. Girişimciler endüstride daha fazla fırsat yaratmaya, daha fazla istihdam seçeneği sunmaya ve nihayetinde sermaye başına gelir, gelir yaratma, yaşam tarzı vb. Üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmaya çalışırlar. Bu makale girişimciliğin en önemli unsurlarından biri olan yaratıcılık ile ilgilidir.

Bu yazıda 1) girişimcilik sürecinin özelliklerine, 2) yaratıcılığın girişimciler için neden bu kadar önemli olduğuna, 3) girişimcilik ve yaratıcılık arasındaki bağlantıya, 4) yaratıcı sürecin temel unsurlarına ve 5) nasıl yaratıcı olunacağına bakıyoruz.

GİRİŞİMCİLİK SÜRECİNİN ÖZELLİKLERİ

Girişimcilik, diğer herhangi bir işi yapmak gibidir, ancak onu geleneksel işletme tekniklerinden ayıran bazı özellikler vardır .

Yenilikçilik
Bir girişimcinin zihni, yenilik için yeni fikirler ve fırsatlar etrafında döner. Nişleri aramak ve bunlara girerken riskleri üstlenmek için sürekli ve bilinçli bir çaba gerekiyor. Girişimcilik, mevcut iş akışlarının sürekli incelenmesini ve bunları hem zaman hem de maliyet açısından daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek için yollar bulmayı içerir. Basit bir deyişle, girişimcilik, işin optimizasyonu için çalışır.

Ekonomik önem
Girişimcilik, kaynakları optimize etmeye ve verimli süreçler oluşturmak için bunları tam olarak kullanmaya yönelik çalışır. Bir işletmenin servetini artırır ve tüm süreci optimize etmekle birlikte gelen ekonomik faaliyeti artırarak değer katar.

Daha Fazla Kar
Girişimcilik süreci, işletmenin kar potansiyelini artırarak bireyi ödüllendirir. Bu, yeni fikirlere girişmenin ve yenilikçi bir ürün veya hizmet sunmanın sonucudur.

Risk almak
Girişimciliğin özü, yeni riskler alma cesareti ve yeteneği etrafında döner. Bir fikrin verimli sonucunu gözlemlemek için sabır gerekir ve kavramsallaştırmadan fikirlerin uygulanmasına geçmek zaman ve çaba gerektirir. Bu zaman ve çaba, girişimcinin almaya istekli olduğu risktir.

İş fırsatları
Girişimcilik, iş gücü gerektiren yeni nişler ve girişimler yaratır. Bu, genç yetişkinler için heyecan verici iş fırsatları sağlar. Bu nedenle, inovasyon ve karla birlikte girişimcilik, iş yaratma konusunda muazzam bir potansiyele sahiptir.

GİRİŞİMCİLER İÇİN YARATICILIK NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Yeni fikirlerin yaratılması için bir girişimcinin yaratıcı düşünce becerisine sahip olması gerekir.

Peki, bir girişimcinin iş hayatında yaratıcılığı bu kadar önemli kılan tam olarak nedir?

Rekabet avantajı için yeni fikirler yaratmak. Tüm girişimcilik süreci, yeni fikirlerin yaratılması ve araştırılmasına dayanır. Bir girişimci, uygulanabilir olduğu kadar verimli de yeni bir fikir üretebildiğinde, bu ona rekabette bir avantaj sağlar. Farklı nişleri keşfetme yeteneği, tıpkı bir kişinin sahip olduğu öğrenilmiş bir beceri veya bir kaynak gibidir.

Ürününüzü geliştirmek ve işi geliştirmek için yeni yollar düşünmek. Yaratıcılık, mevcut bir ürün veya hizmeti iyileştirmenin ve bir işi optimize etmenin yeni yollarını geliştirmeye yardımcı olur. Bir işletmenin çıktılarında her zaman iyileştirme için bir fırsat vardır; nasıl yapılacağını değerlendirebilen yaratıcı girişimcidir.

Düşünülemez olanı düşünmek. Yaratıcılık, en belirsiz fikirleri üretmek için hayal gücü gerektirir. “Olağan” ve “normal” sınırlarını aşmak veya sıra dışı düşünmek için hayal gücüne ihtiyaç vardır . Bu, girişimcilerin geleneksel çözümlerin ötesinde düşünmelerine, yeni, ilginç, çok yönlü bir şeyler bulmalarına ve yine de başarı potansiyeline sahip olmalarına olanak tanır.

Farklı alanlarda benzer desenler bulmak. Bazen, bir rutini veya alışkanlığı takip etme nedeniyle, düşünme süreci de bu yerleşik süreçler doğrultusunda ilerler. Yaratıcılık, insanların farklı ve ilgisiz konuları birbirine bağlamasını ve başarılı girişimci fikirler üretmesini sağlar. Farklı alanları birleştirmek, yeni nişler oluşturan ilginç kesişimler yaratır. Çoğu insan farklı disiplinleri bir araya getirmekten korkar, ancak ilginç fikirlerin çoğu farklı alanların çarpışmasından gelir.

Yaratıcılık ve girişimcilik yoluyla yeni nişler geliştirmek. Girişimcilikte, geleneksel ticaretin yeni yönlerinin keşfedilmesi önemlidir. Bu, ürünün üretilme yönteminin değiştirilmesi veya hizmetin sunulması veya kullanıcıya nasıl sunulması şeklinde olabilir. Tüm bu alanlar, iş dünyasında büyük potansiyele sahip bir niş oluşturabilir.

GİRİŞİMCİLİK VE YARATICILIK – NASIL BAĞLANTILILAR?

Artık girişimcilerin başarılarını yaratıcılığa bağlayabileceklerini değerlendirdik. Peki girişimcilik ile yaratıcılığı tam olarak birbirine bağlayan nedir?

Girişimciler, yaratıcı zihin ile iş zihnini birbirine bağlar.
Günümüz dünyasında küreselleşme ve aşırı sanayileşme nedeniyle ürünler üretilmekte ve uluslararası pazarlara ihraç edilmektedir. Sonuç olarak, her ürüne her yerde daha kolay erişim vardır. Tüketici, tür ve kaliteye göre değişen çeşitli ürün türlerine erişebilir. Öyleyse bir iş adamı, ürünlerle dolu bir pazarda ne yapar? Tüketicilerin zaten güvenilir tercihlerine ve aralarından seçim yapabilecekleri pek çok seçeneğe sahip olduğu pazarlarda bir ürün üretmeyi ve tedarik etmeyi birileri nasıl düşünebilir? Bir ürünü diğerlerinden nasıl ayırabiliriz?

Yaratıcı bir zihin tüm bu soruları yanıtlar. Yaratıcılık, mevcut iş uygulamalarını nasıl geliştirebileceğimizi düşünmemize yardımcı olur. Bir marka tüketiciler arasında çok yerleşik ve popüler olabilir, ancak her zaman onlardan farklı ve daha iyi yapılabilecek bir şeyler vardır. Yaratıcı bir zihin, tuval üzerine yeni ve heyecan verici desenler yaratan bir sanatçı gibidir. Yaratıcılık, en düşünülemez fikirleri ortaya çıkarabilir ve yeniliği mevcut uygulamalara getirebilir.

Yaratıcılık, basitçe hayal gücünün yetisidir. Hayal gücü, birisinin daha önce hiç keşfedilmemiş alanlara ulaşmasına neden olur. İş açısından, “kutunun dışında düşünmek” olarak bilinen şey tek başına hayal gücüdür. Bir girişimci, hayal gücünü kullanarak pratik normları bir kenara bırakıp yaratıcı ve yenilikçi bir şey düşünebilir.

Bununla birlikte, yaratıcı bir zihnin bu yaratıcı fikirleri bir iş ortamında hayata geçirmek için girişimcilik becerilerine sahip olması gerekir. Bir girişimci, mevcut ve gerekli kaynakları analiz ederek bir fikrin nasıl yürütüleceğini, yeni bir işletmenin nasıl kurulacağını ve nasıl yönetileceğini değerlendirir. Bir girişimci, ilk etapta yenilikçi fikirleri destekleyebilecek ve uygulayabilecek iş modelleri tasarlar. Bir girişimci, sanatsal yaratıcılığın nasıl hayata geçirileceği konusunda ‘bilim’ yönü sağlar. Bu nedenle, bir girişimci, yaratıcı deha ile geleneksel bir iş yaklaşımı arasındaki boşluğu kapatır.

Başarılı bir girişimcinin yaratıcı düşüncesini ifade eden göstergeler vardır.
Yaratıcılık bir girişimciye rekabet avantajı sağlar, ancak yeterince yaratıcı olup olmadıkları nasıl değerlendirilir?

Aşağıda, yaratıcı bir girişimciyi gösteren karakteristik özellikler yer almaktadır:

 • Bir girişimci, yalnızca kuruma değer kattığında ve daha fazla müşteri çekme potansiyeline sahip olduğunda kurallara ve ilkelere bağlı kalır.
 • Bir girişimci ilk adım olarak fikirleriyle deneyler yapar. İkinci adım deneyimden öğrenmek ve üçüncü adım da öğrendiklerinin uygulanmasıdır.
 • Bir girişimci kaybetmekten daha az korkar ve her zaman yeni girişimler denemeye isteklidir.
 • Girişimci yaratıcılıktan korkmaz ve yaratıcı fikirlerin yalnızca girişimlerine yardımcı olacağına inanır.
 • Yaratıcı bir düşünür, işletme ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili her alandaki yeni fikirlerden ilham alacaktır.
 • Bir girişimci, sektörün ötesine geçip yeni pazarlara girmekten korkmaz. Bu, yeni nişleri formüle etmek için geniş bir fırsat yelpazesi açar.
 • Her ürün ve hizmet yeterince iyi değildir ve iyileştirme için yer vardır. Bir girişimci bunu çok iyi anlar.
 • Yaratıcı bir düşünür, yeni ürünler veya hizmetler yaratmak için tamamen zıt şeyleri bir araya getirmekle ilgilenir.
 • Bir girişimci, mevcut hizmetler için yeni ürünler ve mevcut ürünler için yeni hizmetler yaratır.
 • Yaratıcı fikirler, kimin ortaya çıktığına bakılmaksızın yeni fikirleri takdir etmekten korkmadığında daha çabuk ortaya çıkar.
 • Bir girişimci bir fikri paylaşır ve fikri geliştiren ve rafine eden geri bildirime açıktır.
 • Yaratıcılık, endüstriyle ilgili olsun ya da olmasın farklı şeyler öğrenmekten gelir.

Bu göstergeler, girişimcilik ve yaratıcılığın birbiriyle el ele gittiğini göstermektedir. Girişimciler daha esnektir ve mükemmeli aradıklarından daha çok gelişme ararlar.

Yaratıcılığın yapılandırılması gerekiyor.
Yeni girişimler üstlenmek için tüm esnekliğe rağmen, yaratıcılık başarılı bir uygulama için biraz yapı gerektirir. Bununla birlikte, çok fazla yapı, sürecin tüm özünü çalmaktadır. Anahtar, çok katı olmadan işe karşı titiz bir yaklaşıma sahip olmaktır. Araştırmacılar, yaratıcılığın iki ayrı yaklaşımla en iyi şekilde çalıştığını söylüyor: yakınsak ve ıraksak. Yakınsak bir yaklaşım odaklanır ve mevcut bilgileri kullanarak tek bir çözüm arar. Bununla birlikte, farklı düşünme, farklı yönlerde birçok yaratıcı fikir oluşturmak için çalışır.

Girişimcilik için gerekli olan tek beceri yaratıcı düşünme değildir.
Şimdiye kadarki tartışma bizi, girişimciliğin belirli temel becerilerde derin bir şekilde köklendiğini düşünmeye sevk etti: yeni fikirler yaratmak ve bunları uygularken risk alma becerisine sahip olmak. Ancak, bir fikrin başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli olan tek becerinin bu olmadığı bilinmelidir. Bir fikir yaratmak kolay olabilir; başarıyla yürütmek zor bir görev olabilir. Bir insanı başarılı bir girişimci yapan nedir? Neden bazı insanlar çevrelerindeki fırsatları tanır ve diğerleri fark etmez? Genetik olarak farklılar mı? Yoksa işleri halletmek için farklı bir perspektifleri mi var?

Bu sorulara kesin cevaplar olmayabilir, ancak araştırmacılar, bir girişimcinin biraz uzmanlığa sahip olması gereken bazı alanlara işaret ettiler. Bunlar:

 • Kişisel özellikler. Kişisel özellikler, girişimcilere çeşitli şekillerde yardımcı olur. İyimserlik; vizyon, öz denetim; inisiyatif sahibi olma, sebat etme, hoşgörü ve dayanıklılık, bir girişimciyi öne çıkaran ve manevra kabiliyetine sahip kılan tüm özelliklerdir.
 • Kişilerarası becerileri. Bir girişimci insanlarla pek çok düzeyde etkileşimde bulunmak zorundadır. Bu, mükemmel kişilerarası becerilere sahip olmalarını gerektirir. İletişim, liderlik, motivasyon, kişisel ilişkiler, müzakere becerileri ve etik, çok dinamik bir iş ortamında sahip olunması gereken özelliklerdir.
 • Kritik düşünce. Bir girişimci kendi eleştirmeni olmalıdır. Uygulamadan önce mükemmelleştirilebilmesi için bir fikrin çeşitli yönlerinin keskin bir gözlemi olmalıdır. Bir fikir eleştirel olarak analiz edilirse gelecekteki birçok çabadan tasarruf edilebilir ve başka hiç kimse bunu girişimcinin kendisinden daha iyi yapamaz.
 • Pratik yetenekler. Bu beceriler, işletmenin fikir uygulama ve yönetimi aşamasında gereklidir. Bir girişimci, hedefleri ve görevleri planlayabilmeli ve organize edebilmelidir. Sürecin çeşitli aşamalarında etkili karar alma ve kritik izleme olmalıdır.

İş düşüncesine karşı yaratıcı düşünme: önce ne gelir?

Bu soru şuna benzer: Hangisi önce geldi, tavuk mu yumurta mı? Tartışma, girişimcinin ilk olarak hangi yönü ele almayı seçtiğini içerir: sürecin yaratıcı veya pratik tarafı.

Bazıları, yaratıcılığın sürecin ilk adımı olduğuna inanır ve bunu, yürütülmesi için modelin oluşturulması izler. Ancak her zaman doğru olmayabilir. Bu iki süreç birbiriyle o kadar bağlantılıdır ki, sınırlarını belirlemek oldukça zordur. Her iki yön de baştan sona birbiriyle el ele gider. Bununla birlikte, başlangıç ​​aşamasında yaratıcılık baskın olabilir ve iş düşüncesi yürütme sırasında dümende olabilir veya bunun tersi de geçerlidir.

YARATICI SÜRECİN TEMEL UNSURLARI

İlginç girişimler yaratma süreci doğası gereği dinamik ve çok yönlüdür. Yaklaşımın ve yaratıcı sürecin aşamalarının birçok yönü vardır. Süreçle ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir:

Adım 1: Hazırlık
İlk aşama, elbette, tutunacak bazı temel fikirlerin hazırlanmasıdır. Girişimciyi ilerlemeye “zorlayan” veya “hazırlayan” bir ilham kaynağı olmalıdır. Yaratıcı süreç, bir problemi tanımlamak ve ardından ilgili bilgileri araştırmakla başlar. Bu, uygulanabilir bir çözüm aramaya başlamak için yapılır. Bir girişimci, endüstrinin içinde veya dışında, sorunu çözmek için her yöne bakar.

Adım 2: Kutunun dışında düşünmek – konfor bölgesinin ötesine geçmek
Konfor bölgemizin dışına çıkmaya istekli değilsek bir şey başarabilir miyiz? Rahat alanı terk etmek, ötesine geçmek ve risk almak gerekir. Ödüller çabalarla gelir.

“Kutunun dışında düşünmek” 1970’lerden beri pazarlama, işletme ve psikolojide kullanılan bir ifadedir. Kökeni, bir zamanlar yaratıcılık testi olarak kullanılan “dokuz nokta” oyununa borçludur. Bulmaca, kişinin çözümü bulmak için noktaların ötesine geçmesi gerekecek şekilde tasarlandı. Bununla birlikte, psikologlar bu “dış” faktörün gerçekten dışsal olmadığını, sadece sorunun mevcut çözümü olduğunu söylüyorlar. “Dışsal” sadece beynimizin onu algılama eğiliminde olduğudur.

3. Adım: Yaratıcılık sihir değildir
Yaratıcılığın başardığı son derece şaşırtıcı şeylere rağmen, kesinlikle sihirli değil. Yaratıcılık, basitçe olaylara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaktır. Yaratıcı düşünceye en basit yaklaşım, farklı unsurları kopyalamak, dönüştürmek, birleştirmek ve çözüm bulmak olabilir! Bu, mevcut malzemelere sıradan düşünce araçlarını uygulayarak gerçekleşir. Esasen mevcut unsurları kullanır.

Adım 4: Kuluçka
Kuluçka aşamasında, bir sorunu çözme potansiyeline sahip fikirler gelişme eğilimindedir. Bu aşama, bir fikri rafine etme bilinçdışı düşünce süreci ile karakterize edilir. Görünüşe göre, bu aşamada iş başında birçok aktivite var, ancak genel amaç bir çözüm bulmak. Mevcut projeleri değerlendirmek, uygulanabilir fikirler üretmeye yardımcı olabilir. Hatta bazı araştırmacılar, yaratıcılık sürecini mevcut fikirlerden ilham aldığı ve onları yenilikçi bir şekilde şekillendirdiği için yeniden yaratıcılık olarak adlandırıyor.

Adım 5: Aydınlatma
Kuluçka, fikirlerin netliğine yol açar. Bu “çözüm bulma” aşamasıdır. Şimdi yaratıcılık süreci, uygulamaya konulabilecek bazı pratik fikirlerin bilgisine götürür. Bu bir “ampul” anı gibidir, dolayısıyla buna aydınlatma denir.

6. Adım: Doğrulama
Bu aşama, “bulunan” çözümün işe yarama potansiyeline sahip olup olmadığını belirler. Fikir, bu şekilde kabul edilebilir, küçük veya büyük değişikliklerle değiştirilebilir veya tamamen reddedilebilir ve tüm sürecin tekrar yapılmasını gerektirir.

7. Adım: Eleştirel düşünme
Yenilikçi fikirler üretmek, nispeten kolay bir iştir. Girişimci bir çabanın en büyük başarısı, bir fikrin uygulanabilirliğini eleştirel bir şekilde incelemekte yatar. Eleştirel düşünme, bir girişimcinin fikri değerlendirmek için kendi kendini yargılamasını sağlar. Kendini yöneten, disiplinli, kendi kendini denetleyen ve bir fikri değerlendirme süreci olarak tanımlanır.

Girişimci gibi, sorunun yönlerinden ve önerilen çözümden hiç kimse haberdar değil. Bu nedenle, fikrin uygulanabilirliği hakkında çok dürüst bir görüş girişimcinin kendisinden gelebilir.

Eleştirel düşünme, girişimciye aşağıdakiler gibi birçok rekabet avantajı sunar:

 • Mümkün olan en iyi fikri formüle etmeye yardımcı olur.
 • Yeni ufuklar keşfetmeye ve büyük resmi görmeye izin verir.
 • Girişimcinin daha önce düşünülmemiş soruları değerlendirmesini ve sormasını sağlar.
 • Kararlı eylemlerde bulunmaya yardımcı olur; yaratıcılığın sonucu.

Bu nedenle, beyin fırtınası ile başlayan yaratıcı düşünme süreci, fikrin uygulanabilirliğinin eleştirel analizinde “biter”. Ortaya çıkan potansiyel olarak uygulanabilir fikirler, gerçek girişimci girişimlerin yaratılmasına veya mevcut olanların iyileştirilmesine yol açabilir.

Nasıl yaratıcı olunur ve kalıpların dışında düşünülür?

İş dünyasında, kişi daha fazlasını başarmayı arzuluyorsa, o zaman daha fazlasını yapmayı gerektirir. Herkes, çok az risk olasılığı ile oldukça yerleşmiş olduklarından normlardan memnun. Ancak, girişimcilik “normlar” üzerinde gelişemez, bunun yerine bu normlardan yenilikçi bir şeyler inşa etmeyi gerektirir.

Yaratıcılık yeniliğe götürür ve bu da işte bir şekilde veya diğerinde iyileşmeye yol açar. Yaratıcı düşünce, yeni ürün ve hizmetlere yol açarak pazar rekabetini artırır.

Tüm çabanın çok önemli bir unsuru olan yaratıcılık bazen başarmak o kadar kolay olmayabilir. Bir girişimci, profesyonel mükemmelliğe ulaşmak için ara sıra “ampul” anlarına güvenemez. Bununla birlikte, girişimciyi sık sık yaratıcı düşünebilmesi, süreci hızlandırması ve daha verimli hale getirmesi için “eğitebilecek” bazı yollar vardır.

Özgürce düşünün, ancak yanıtlanmasını istediğiniz ana soruya, geliştirilmesini istediğiniz ürüne veya iyileştirilmesini istediğiniz alana odaklanın.

Daha çağdaş ve karlı iş uygulamaları yaratmak için özgür düşünme birincildir. Aynı şekilde, yaratıcı bir zihnin yenilikçi fikirler üretmesi beklenir; daha önce düşünülmemiş bir şey. Bununla birlikte, yaratıcı sürecin temel odağı bir problem etrafında dönmeli ve onun için bir çözüm oluşturmalıdır. Yaratıcı süreçte bazı kısıtlamalar koymak ve bazı parametreler oluşturmak önemlidir. Sonsuz fırsatlar, uygulanabilir fikirlerin üretilmesine engel olur. Odaklı düşünme, uygulanma potansiyeline sahip ayrıntılı fikir üretmeye yardımcı olur.

Beyin fırtınası.
Başarılı bir fikir seçmek, ilk etapta masada yeterince uygulanabilir fikir olmasını gerektirir. Yaratıcı düşünürler, akıllarındaki her olası alternatifi ortaya çıkarmalıdır. Aslında, fikirlerin toplanması veya beyin fırtınası o kadar önemlidir ki, düzenli beyin fırtınası seansları yapılmalıdır. Bu, en saçma olanlardan başlayarak her fikri derlemeye yardımcı olur. Daha sonra çok tuhaf bir fikrin harika hale getirilebileceği bilinmelidir.

Ekibinizin yaratıcı fikirlerini teşvik edin ve ödüllendirin.
Ekip, bir işletmenin sahip olabileceği en büyük varlık olabilir. Çalışanları yaratıcı düşünmeye teşvik etmek için bilinçli çaba gösterilmelidir. Çalışanların ilham alması ve yaratıcı düşünceyle etkin bir şekilde ilgilenmesi için küçük geziler düzenlenebilir. Sonunda, şirketin değerini artırmaya yardımcı olan çalışanlar için ödüller olmalıdır. Çalışanlara ilham verecek sertifikalar, tatiller, ödüller veya başka bir motivasyon stratejisi olabilir.

Fikirlerinizi paylaşın ve geri bildirim isteyin.
Deneyimlerimizden çok şey öğreniyoruz. Bununla birlikte, girişimcilik çabalarında, bir fikrin uygulama aşamasına geçmeden önce rafine ve teorik olarak kusursuz olması daha iyidir. Bir kişi bir problemin çok önemli bazı yönlerini görmezden geliyor olabilir, ancak fikirleri paylaşmak ve geri bildirim istemek çok boyutlu bir bakış açısı sağlayabilir.

Fikirlerinizi değerlendirin.

 • Fikrinizin gerçekçi bir ihtiyacı olduğunu ve bunun için faydalı olduğunu düşünüyor musunuz?
 • Fikrinizin çözdüğü sorunu tam olarak belirleyebilir misiniz?
 • Uygulamadan beklenen kısa ve uzun vadeli sonuçlar ve kazanımlar ne olacak?
 • Fikrin herhangi bir sınırını biliyor musunuz? Herhangi bir risk faktörü var mı?
 • Uygulama basit mi yoksa karmaşık mı?
 • Pazarın fikrinizi kabul edebileceğini düşünüyor musunuz? Potansiyel müşterinizin kim olacağını biliyor musunuz?
 • Ürün veya hizmetinize ihtiyaç var mı? Alternatif olarak, pazarlama ve tanıtım yoluyla oluşturulması gerekecek mi?

Bu değerlendirme işaretleri, fikrin uygulanabilirliği hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaya yardımcı olabilir ve eleştirel düşünmeyle birlikte fikri kontrol etmek için başka bir araç sağlar.

Girişimcilik, günümüz dünyasının ekonomik sorunlarının çözümü olabilir. En yenilikçi ve heyecan verici fikirleri gerçeğe taşıyor. Ancak yaratıcı düşünme ile daha da başarılı hale getirilebilen bir süreçtir. Yukarıdaki tartışma, girişimcilik sürecinde yaratıcılığın önemini anlamamıza yardımcı olur. Yaratıcılık ve girişimcilik karmaşık bir şekilde ilişkilidir ve birbiriyle el ele gider. Ancak ikisi de birbirleri için önemlidir; ve biri olmadan diğeri başarıyı garanti edemez. Bu nedenle başarılı bir girişimci olmak için yaratıcı düşüncenin bilinçli olarak en uygulanabilir fikirleri ortaya çıkarmak için yapılması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir